Hukuka Aykırılık Bildirimi

HaberMeydan.com ( bundan sonra Haber Meydan olarak anılacak ), hukuka ve yasalara saygılı olduğu gibi, kamunun, iş ortaklarının ve üçüncü kişilerin fikri sınai haklarına ve kişilik haklarına saygılı olmayı benimsemiştir.

Haber Meydan, üyelerinin ve kullanıcılarının oluşturdukları içerik bakımından 5651 sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele edilmesi Hakkında Kanun” da tanımlanan “yer sağlayıcı”; kendi ürettiği içeriklerle ilgili olarak ise “içerik sağlayıcı” olarak hizmet vermektedir.

Haber Meydan’ın kullanıcılarının ve üyelerinin oluşturduğu içeriklerin hukuka aykırı olup olmadığını kontrol etme yükümlülüğü yoktur.Haber Meydan, hukuka aykırı içerikler ile 3. kişilerin haklarının ihlal edildiği düşünülen içeriklerde “UYAR ve KALDIR” yöntemini benimsemiş ve uygulamaktadır.

Haber Meydan içerisindeki bazı içeriklerin kişilik haklarını, fikri ve sınai hakları ihlal ettiği iddiasında olan gerçek ve tüzel kişiler, komşu veya bağlantılı hak sahipleri ya da  meslek birlikleri,

  • İhlale konu içeriklerin URL adresi ve ihlale konu içeriğin konusunu,
  • Gerçek kişi ise kimliğini gösterir belge, tüzel kişi ise oda kayıt belgesi, meslek birliği ise yetkili kişinin imzası bulunan antetli bir talep yazısını,
  • Vekâletle işlem yapma yetkisi kullanılıyorsa vekâletnameyi,
  • Fikri ve sınai haklara ilişkin taleplerde hak sahibi olduğunu gösteren belgeyi,
  • Açık ad / unvan ve açık iletişim adreslerini

Sunmak kaydıyla Haber Meydan’ın “iletisim(@)habermeydan.com” elektronik posta adresine bildirim yapabilir. Bu elektronik posta adresine ulaşan talep ve şikâyetler hukuk servisi tarafından incelenecek, gerekli görüldüğü takdirde ihlale konu içerikler Haber Meydan sisteminden en kısa sürede çıkarılacak ve muhataba bilgi verilecektir.